Natječaji
 • Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljopri

  Srijeda, 10.05.2017

  Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

  pročitajte više...
 • 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodar

  Srijeda, 10.05.2017

  4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

  pročitajte više...
 • Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća

  Srijeda, 10.05.2017

  Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

  pročitajte više...
 • Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

  Srijeda, 10.05.2017

  Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

  pročitajte više...
 • Natječaj za provedbu podmjere 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «

  Petak, 14.04.2017

  Natječaj za provedbu podmjere 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «

  pročitajte više...
 • LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA – FAZA III

  Petak, 14.04.2017

  Prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta, zadruge

  pročitajte više...
 • Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga

  Petak, 14.04.2017

  Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti" – provedba operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"

  pročitajte više...
 • Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

  Petak, 14.04.2017

  pročitajte više...
 • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

  Petak, 14.04.2017

  Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“;

  pročitajte više...
 • Natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

  Utorak, 07.06.2016

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«- operacija 4.1.3.Korištenje obnovljivih izvora energije

  pročitajte više...
 • KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata – Otvoren od 27. 4. do 31. 5. 2016. godine.

  Četvrtak, 05.05.2016

  Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje obiteljskog smještaja.

  pročitajte više...
 • Natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« -provedba operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - sektor voća i povr

  Srijeda, 18.11.2015

  Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) od 4.11.2015. do 15.1.2016.

  pročitajte više...
 • Natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« -provedba operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - sektor svinjogojstva i pera

  Srijeda, 18.11.2015

  Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) od 4.11.2015. do 15.1.2016

  pročitajte više...
 • Natječaj za provedbu podmjere 4.1. operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«.

  Petak, 30.10.2015

  Objavljen natječaj za podmjeru 4.1. opperacija 4.1.2.

  pročitajte više...
 • Objavljen natječaj za podmjeru 6.1. Programa ruralnog razvoja

  Ponedjeljak, 05.10.2015

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 104/15 natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivredn

  pročitajte više...
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

  Utorak, 22.09.2015

  Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

  pročitajte više...
 • OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PODMJERU 5.2

  Četvrtak, 20.08.2015

  OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PODMJERU 5.2 - Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofaln

  pročitajte više...
 • OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PODMJERU 6.3. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

  Srijeda, 29.04.2015

  Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

  pročitajte više...
 • Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

  Utorak, 14.04.2015

  pročitajte više...
 • Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

  Utorak, 14.04.2015

  pročitajte više...
 • Poduzetnički impuls 2015: Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

  Četvrtak, 12.03.2015

  pročitajte više...
 • Poduzetnički impuls 2015: Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike

  Četvrtak, 12.03.2015

  pročitajte više...
 • Poduzetnički impuls 2015: Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

  Srijeda, 11.03.2015

  pročitajte više...
 • KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Zahtjevi se primaju do 30. 3. 2015. godine.

  Nedjelja, 01.03.2015

  pročitajte više...

Provedeni projekti

PROJEKT ENERGETSKOG PREGLEDA JAVNE RASVJETE

Provedbom ovog projekta izvršen je  energetski  pregledati javne rasvjete na području Otoka i Komletinaca što je zakonska obveza Grada. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirao ovaj projekt u iznosu od 80% vrijednosti projekta, preostalih 20 % snosio je nositelj projetka Grad Otok.

 

DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE
Ministarstvo socijalne politike i mladih odobrilo je projekt Udruge umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije Otok po nazivom „Dnevni boravak za starije osobe“ u sklopu Javnog poziva za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Projekt „Dnevni boravak za starije osobe“ izrađen je i prijavljen u suradnji s Otočkom razvojnom agencijom.
Navedeni projekt usmjeren je podizanju kvalitete života osoba starije životne dobi odnosno osoba starijih od 60 godina na području grada Otoka ( naselje Otok i Komletinci) kroz organiziranje dnevnih aktivnosti koje pridonose uključivanju starijih osoba u život zajednice i poboljšanju kvalitete njihova života. Kroz ovaj projekt osobe treće životne dobi  mogle su aktivno provoditi svoje slobodno vrijeme, družiti se s ostalim korisnicima. Održane  između ostalih aktivnosti  i razne radionice,  stručna predavanja o zdravstvenim problemima karakterističnim za pripadnike starije dob te pri samom završetku projekta organiziran je  jednodnevni izlet u Vukovar i Ilok.   
Uz stručnu pomoć Otočke razvojne agencije projekt je provodila udruga umirovljenika kao nositelj projekta zajedno s partnerom Gradom Otokom koji je dijelom sufinancirao projekt. Na projektu su zaposlene dvije osobe, a provodio se do kraja 2015. godine.

 

 

PRENAMJENA POSLOVNE ZGRADE U PROSTOR ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNOSTI
Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 175.000,00 kuna. U sklopu projekta radi se o preuređenju poslovne zgrade koja bi trebala biti u funkciji razvoja zdravstvenih usluga za građane Otoka i gravitirajuće okolice. Poslovi uređenja odrađeni u sklopu ovog projekta su jedna od faza  uređenja objekta u vrijednosti 219.865,67 kuna. Nakon uspješne provedbe ove faze preostali potrebni radovi za stavljanje u funkciju cjelokupnog objekta su ponovno prijavljeni na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. 

 

ZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI OTOK
Navedeni projekt izgradnje reciklažnog dvorišta obuhvaća područje općine  Privlaka i Grada Otoka čija je ukupna procijenjena vrijednosti 2.2 milijuna kuna.
Izrada projektne dokumentacije financirana je u 100% iznosu sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a izgradnja je sufinancirana u iznosu 80% od ukupne vrijednosti projekta dok su preostalih 20% financirale gore navedene jedinice lokalne samouprave.

 

PRENAMJENA POSLOVNE ZGRADE U PROSTOR ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNOSTI
Nakon uspješne prijave Otočke razvojne agencije na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gradu Otoku je odobren dio sredstava u iznosu 192.000 kuna za završnu fazu radova na poslovnoj zgradi za obavljanje zdravstvenih djelatnosti. Projekt je uspješno proveden tj. izvedeni su potrebni radovi te obavljena kontrola od strane Ministarstva. Cilj projekta je poslovni prostor u cijelosti staviti u funkciju te tako stvoriti uvjete za podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

 

 

POUČNA STAZA ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA VIROVI I POSEBNOG REZERVATA ŠUMSKE VEGETACIJE LOŽE
Na području Virova završen je projekt uređenja poučnih staza Virovi i posebnog rezervata š.v. Lože pod nazivom „Izgradnja poučne staze Virovi - Spačva – Otok“ Projekt je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a financira se sredstvima Svjetske banke u sklopu projekta integracije u EU Natura 2000 – NIP (EU Natura 2000 Integration Project - NIP) u iznosu od 1.000.000,00 kuna. U sklopu ovog projekta  uređene su  dviju poučne staze Virovi i poučne staze Lože. Uz atraktivno uređene poučne staze postavljene su  infoploče koje će pružati informacije o biljnim i životinjskim vrstama ovog područja. Uređena odmorišta te vidikovci u funkciji opažačkih točaka za ptice i ostalu faunu.
Nositelj ovog projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Grad Otok i Otočka razvojna agencija u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije pripremili su projektnu dokumentaciju.